Hvordan skal du takle kroppspress?

Føler du kroppspress om sommeren? Hvordan skal du ha et godt forhold til kroppen din? Hvordan påvirker mediene kroppssynet ditt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *